جست و جوی دکتر

Contacts

آدرس ما


 تلفن: ۳۸۳۰۷۰۸۵ تلفن: ۳۸۲۱۹۹۳۷
 ۳۸۲۱۹۹۳۲ :تلفن

کانال تلگرام : https://t.me/soroush_clinic
.

1474094184713548_telegram-logo
صفجه اینستاگرام: https://instagram.com/_u/soroush.clinic

.instagram_PNG10

فیس بووک : http://polyclinicsoroush/

facebook_behgraphic-23

شیراز – میدان آبیاری – قدمگاه – روبروی بانک ملت – درمانگاه شبانه روزی سروش

رئیس درمانگاه دکتر حاجی زاده