جست و جوی دکتر

دکتر محمد جعفر دهقانی

دکتر محمد جعفر دهقانی

عمومی

.

.

حضور در درمان کل ایام هفته _ پنجشنبه ها به صورت یک هفته درمیان ( حضور جانشین ).

positions: عمومی ، پزشک خانواده
workingdays: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday