جست و جوی دکتر

مهمترین چکاب هایی که خانم ها با توجه به شرایط سنی باید انجام دهند

نوامبر 14, 2021

معاینه ماهیانه سینه توسط فرد، پاپ اسمیر سالیانه(آزمایش نمونه های سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحم در خانم هاست.این آزمون بهترین روش برای شناسایی عوارض پیش سرطانی و مخفی تومورهای کوچکی است که به سرطان گردن رحم منتهی میشوند)، سونوگرافی سینه، ماموگرافی، آزمون قندخون ناشتا(باآزمایش قندخون ناشتا میتوان در مراحل اولیه، دیابت نوع ۲ را تشخیص داد)، فشارخون و سنجش تراکم استخوان.