درمانگاه سروش شیراز ، در سال 1379 ، افتتاح شد . درمانگاه سروش شیراز ، کلینیک شبانه روزی در زمینه تمام تخصص های پزشکی ( عمومی ) به مدیریت جناب آقای دکتر حاجی زاده در حال فعالیت می باشد