رابطه بین خواب و سلامت روان

رابطه بین خواب و سلامت روان بدون شك خواب نقش مهمی در سلامت جسمی و روحی افراد دارد. در حالى كه کمبود خواب در کوتاه مدت باعث احساس خستگى و تحريك پذيرى مى شود، در طولانى مدت نيز می تواند سلامت روانى...