با روش های مدیریت استرس و اضطراب بیشتر آشنا شوید!

استرس به معنای فشار و در اصطلاح به معنای فشار روانی است که می‌توان گفت احساس تنش درونی است که توسط یک عامل فشار بیرونی یا درونی ایجاد می‌شود و هرگاه فشاری بر شخصی وارد شود، واکنشی در او ایجاد...

مهمترین نکات و توصیه های بهداشتی برای حفظ سلامتی دانش آموزان

مهمترین نکات و توصیه های بهداشتی برای حفظ سلامتی دانش آموزان بعد از خانواده، مدرسه مهمترین نقش را در سلامت کودک دارد. کودک ساعات زیادی را در مدرسه بسر می‌برد، در آنجا رشد می‌یابد و تکامل پیدا...

20 راهکار افزایش تمرکز هنگام درس خواندن

تمرکز هنگام درس خواندن یکی از مهمترین فاکتورهایی است که تأثیر بسیار زیادی در نمرات دانش دارد. با این حال، خیلی از دانش آموزان به درستی نمی توانند تمرکز کنند و با کوچک ترین چیزها، حواسشان پرت می شود....