چگونه بفهمیم که نوزادمون وزن گیری مناسبی داره ؟

بیشتر پدر و مادرها در خانه ترازوی وزن کردن نوزاد ندارند اما شاخص‌های خوب دیگری مثل تعداد پوشک های خیس و کثیف وجود دارد که نشان می دهد کودک پیشرفته خوبی در وزن گیری دارد یا خیر؟در مورد ادرار نوزاد...