بازتوانی سلامت

فیزیوتراپی درمانی ایمن و غیرتهاجمی است که در آن از عوامل فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی برای کمک به بهبود شرایط بیماران استفاده میشود.
فیزیوتراپی به تمامی افراد در سنین مختلف که به دلیل مشکلات پزشکی، بیماری ها یا مجروحیت ها، توانایی عادی خود در حرکت کردن را از دست می دهند کمک می کند و موجب میشود که بیمار به سطح سابق توانایی جسمی خود بازگردد.
زمانی که فرد فیزیوتراپی را شروع میکند از نظر خطر احتمالی افتادن و شکستگی ناشی از آن، معاینه میشود و در صورتی که خطر افتادن برای فرد بالا باشد پزشک حرکت های ورزشی را به وی توصیه میکند.
که شرایطی مشابه با زندگی واقعی را برای او شبیه سازی کند و خطر حرکات شدید بیمار را تهدید نکند.

همه علائم بیماران کرونایی به دلیل هجوم ویروس نیست بلکه افزایش تعداد تنفس، تنگی نفس و سرفه ای که در بسیاری از بیماران مشاهده میشود، باعث برهم خوردن تعادل گازهای خونی میگردد.
این عدم تعادل میتواند باعث ایجاد خستگی، گرفتگی و فعال
شدن نقاط موسوم به نقاط ماشه ای (تریگرپوینت) شود.
از سوی دیگر به دلیل ایزوله شدن بیمار و کم تحرکی، تنش های اضطرابی در وی مشاهده میشود.
از جمله توصیه های فیزیوتراپی مناسب برای بیماران کرونایی تمرینات تنفس لب غنچه ای، تنفس دیافراگمی، چرخه فعال تنفسی، آموزش وضعیت قامتی صحیح، تمرینات هوازی، تمرین با وسایل فیزیوتراپی تنفسی مانند اسپیرومتر تشویقی، اکاپلا، آموزش بهداشت سرفه و …..است.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید