چگونه بر اضطراب امتحان غلبه کنیم؟

خرداد ماه هر سال به عنوان فصل امتحانات، دوره ای سرنوشت ساز برای بسیاری از افراد است به طوری که این ماه، ماهی پر تنش و اضطراب آور برای دانش آموزان و خانواده های آنها محسوب می شود. در این مطلب سعی کرده ایم تا پس از پرداختن به نکات مثبت و منفی پدیده امتحان، راهکارهایی ساده برای کاهش نگرانی های این دوره و نیز رویارویی موفقیت آمیز با این پدیده ارائه کنیم. لطفا با راستینه همراه باشید.

غلبه بر اضطراب امتحان

بر اساس نتایج پژوهش ها، امتحان فقط وسیله ای برای ارزیابی نیست بلکه می تواند با فراهم کردن فرصتی اجباری برای سازماندهی مباحث آموخته شده، باعث تشویق یادگیری عمیق شود و به دانش آموزان فرصتی دهد تا با تجربه شرایط آزمایش، آموخته های خود را تثبیت کنند. امتحانی که خوب طراحی شده باشد، بازخوردهای مناسب تشخیصی و اصلاحی به دانش آموز می دهد.
البته منتقدانی هم وجود دارند که معتقدند امتحانها فقط تشویق کننده روخوانی و در پی آن یادگیری سطحی هستند و دانش آموزان به سرعت حجم وسیعی از اطلاعاتی را که فقط به منظور گرفتن نمره در امتحان حفظ کرده اند، فراموش می کنند. البته این امر فقط در دانش آموزانی دیده می شود که فقط شب امتحانی درس می خوانند.
ابتلا به اضطراب امتحان پیامد منفی دیگری است که در این مجادله مورد توجه منتقدان قرار می گیرد. برخی از متخصصان آموزش و پرورش حتی در کشور خودمان، معتقدند به تدریج امتحانات و حتی کنکور باید از نظام آموزشی کشور حذف شود.

چگونه احتمال موفقیت خود را در امتحان افزایش دهیم؟

دیدگاه خود را نسبت به امتحان مثبت کنید:

به خود یادآور شوید که امتحان گرچه ممکن است برایم خوشایند نباشد اما در نهایت کمک می کند توانایی کار کردن تحت فشار را تمرین کنم و از این توانایی بعدها برای پیشرفت در زندگی ، مثلا زندگی شغلی خود بهره خواهم گرفت. به عنوان مثال، شاید در آینده مجبور شوید در زمان کوتاهی که کارفرمای شما در اختیارتان گذاشته است، عملکردهای یک ساله تان را شرح دهید. در چنین شرایطی شما دقیقا مانند امتحان دادن مجبور می شوید بیشترین اطلاعات را در زمانی کوتاه و به شکلی روشن بیان کنید. پس چاره ای جز تمرین توانایی تمرکز زیاد روی یک تکلیف خاص ندارید.

برنامه ریزی مطالعاتی واقعا اثری معجزه آسا دارد:

در اولین فرصت برنامه واقع بینانه، خاص و متناسب با شرایط خود را طرح ریزی کنید و به انجام آن پایبند باشید.

تا حد امکان یادگیری سطحی نداشته باشید:

هدف از یک آموزش واقعی، یادگیری عمیق است. برای رسیدن به چنین هدفی با انگیزه و علاقه درس بخوانید، تمرکز خود بر آنچه می خوانید افزایش دهید و مطالب جدید آموخته شده را با یادگیری های گذشته خود پیوند دهید.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید