اختلالات و بیماری‌ های دستگاه تناسلی زنان

علت اختلالات دستگاه تناسلی زنان بنا به دلایلی میزان مرگ و میر و متاستاز حاصل از این نوع سرطان بالا می باشد. بعضی ارگان های سیستم تولید مثلی مانند تخمدان غیر قبل دسترس و معاینه هستند و برخی مثل تخمدان...